Verhaal 7 – Taalontwikkeling

1 .Waarom zocht u hulp voor uzelf of voor uw kind?
We zijn in 2011 begonnen met de Davis methode omdat we merkten dat onze zoon( 7 jaar) niet goed meekwam in zijn taalontwikkeling. Wij vonden het erg lastig om er achter te komen wat er precies misging, ook omdat hij intelligent genoeg isom te compenseren.


2. Hoe bent u bij de Davismethode terechtgekomen?
Na wat research kregen we het vermoeden dat onze zoon voornamelijk “in plaatjes denkt”. We leenden o.a. het boek van Ron Davis over de gave van dyslexie, we zochten informatie over beelddenkers.

3. Hoe hebt u of heeft uw kind de begeleiding/counseling ervaren?
Onze zoon heeft er veel moeite mee gehad om er in te komen, hij heeft van nature de neiging om de kat uit de boom te kijken maar we hebben toch volgehouden en al snel bleek dat hij het bijzonder goed kon vinden met Jolien. Op zeker momentwerd de relatie zo eigen dat Jolien ook wel eens een beetje boos moest worden. Hij doet de oefeningen nog steeds niet echt vanuit zichzelf alhoewel wij wel merken dat hij er baat bij heeft als je bij hem een beetje doorvraagt. Hij weet bijvoorbeeld precies wanneer hij zijn focus verliest. Het contact met Jolien hebben wij altijd als prettig ervaren, ze nam de tijd voor ons en was altijd bereid om onduidelijkheden uit te leggen.

4. Waarmee bent u of is uw kind het meest vooruit gegaan. Wanneer en hoe was dit merkbaar?
Met name de concentratie oefeningen hebben veel baat gehad bij onze zoon, op school doet hij ontzettend zijn best en dat wordt nu ook echt beloond met goede resultaten. Hij heeft groep 5 overgedaan en we merken aan hem dat hij nu veel beter in zijn vel zit dan een jaar geleden rond dezelfde tijd. Hij is veel minder gefrustreerd, ook omdat hij nu weet wat er met hem aan de hand is. De handvatten van de Davismethode hebben daar zeker aan bijgedragen.
Uiteraard kwamen we bij Jolien voor onze zoon, maar in de gesprekken met haar ontdekte en herkende ik ook veel van mijzelf. Ik ben zelf taalgevoelig aangelegd maar toch ook absoluut een beelddenker. Dat heeft mij in ieder geval geholpen omonze zoon beter te leren begrijpen.

Juni 2013

Schrijf je in voor de nieuwsbrief