Concentreren & adhd & add

Creatief en innovatief

Ben jij creatief, innovatief, zorgzaam, denk je in oplossingen, heb je meer in je hoofd dan je in één zin kan zeggen, bekijk je problemen van meerdere kanten? Vind jij leren, concentreren en/of communiceren lastig? Misschien ben je dan een beelddenker.

Informatieverwerking

Mensen denken in beelden en woorden. Op school leren we leren met woorden. Veel mensen hebben een voorkeur voor het denken in woorden. Maar  denk jij liever in beelden, dan wordt dat door veel mensen vaak niet begrepen. Beelddenken is een visueel, ruimtelijke manier van informatieverwerking. Ben je een beelddenker en wordt dit niet herkend, dan kunnen er problemen ontstaan tijdens leren, concentreren en communiceren. Mensen met een voorkeur voor beelddenken krijgen vaak labeltjes opgeplakt zoals bijvoorbeeld AD(H)D

(hoog) Sensitief

Een beelddenker hoeft in het dagelijks leven geen problemen te ondervinden. Maar, beelddenken in combinatie met prikkelgevoeligheid (sensitiviteit) geeft vaker problemen met  leren, concentreren en/of communiceren.
Alles kan een prikkel zijn. Denk aan harde geluiden: fel licht, geuren, veel mensen, onrustige omgeving, te kleine letters, tijdsdruk, veranderingen, etc.
Iedereen kan last hebben van dit soort prikkels. Echter beelddenkers en/of (hoog)sensitive mensen zijn sneller overprikkeld, doordat ze prikkels anders opnemen en verwerken.

Ordenen op een creatieve manier. 

Beelddenkers denken in beelden, ervaringen en gebeurtenissen.
Informatie is alles wat de beelddenker ziet, hoort, voelt, leest, proeft, meemaakt. Deze informatie ordent de beelddenker op zijn eigen creatieve manier tot een beeld. Vervolgens geeft de beelddenker dit beeld weer in: woorden, gebaren, medeleven, kleuren, beweging, ontwerpen, muziek of sport. Daarin uiten zich de kwaliteiten van de beelddenker.

Verwarring

Heeft de beelddenker moeite met het ordenen van alle informatie(prikkels), dan ontstaat er verwarring. De creatieve beelddenker lost dit vaak op zijn eigen creatieve manier op. Een andere reactie van overspoeld worden door infomatie, is dat hij/zij ‘even’ niets doet, in paniek raakt of bijvoorbeeld boos wordt.  Hij/zij krijgt het niet geordend en weet niet waar te beginnen. De omgeving heeft hier niet altijd evenveel begrip voor. Waardoor het gedrag van beelddenker of de hoogsensitieve persoon vanuit frustratie verandert. We zien  druk gedrag, faalangst, extreem doorzetten of juist alles uitstellen.

ADHD, ADD, (hoog)SENSITIEF

Zo kan de beelddenker moeite hebben met het ordenen van ÉÉN of MEERDERE systemen. Bijvoorbeeld met:
rekenen, lezen, schrijven, sociale omgangsvormen, ordenen van zijn/haar omgeving of  het uitvoeren van opdrachten. Hierdoor krijgen beelddenkers vaak labeltjes als dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD en (hoog)sensitief.  Of is het wat minder erg dan zeggen we dat iemand moeite heeft met leren, concentreren en/of communiceren.

Niet begrepen

Beelddenkers denken vaak  anders dan de omgeving verwacht. De beelddenker zelf snapt daar niets van. Dit kan  leiden tot gedrag-,  ontwikkelings-, leer-  en/of relatieproblemen. Ook niet zo raar als je bedenkt dat ze dagelijks merken dat ze dingen anders doen dan  wordt verwacht. Er ontstaat dan gemakkelijke angst en om die (soms onbewuste angst) uit de weg te gaan zoekt de beelddenker zijn eigen onverwachte oplossing. Denk bijvoorbeeld aan spijbelen, burn out of bijvoorbeeld moeite met veranderingen en blijven vasthouden aan eigen oplossingen.

(jong) volwassene 

Soms komt de beelddenker pas op latere leeftijd in de problemen. Tijdens de basisschoolperiode kan de beelddenker door zijn/haar intelligentie  en een goed geordende omgeving  met compenserende strategieën de problemen verbergen. Maar in het voortgezet onderwijs of nog later, tijdens het arbeidsproces ontstaan dan toch problemen. Dit als ze bijvoorbeeld zelf al het (huis)werk moeten plannen, verslagen moeten maken en met een deadline te maken krijgen. Ondanks de intelligentie lijkt het tempo te hoog of lukt het niet om alles op een rijtje te houden. De beelddenker heeft tijd nodig om op zijn manier de informatie te verwerken en dat kan niet of wordt niet gewaardeerd.

Medicijnen

Om de hoeveelheid prikkels te beperken, krijgen sensitieve mensen en/of beelddenkers vaak medicijnen voorgeschreven. Maar niet iedereen vindt de bijwerkingen van deze medicijnen prettig. Gelukkig kun je ook leren om al die prikkels zelf te ordenen en te controleren.  Dit door anders te leren, leren, concentreren en communiceren.

Anders leren, concentreren en communiceren

Tijdens een begeleiding bij De Vuurtoorn geven we beelddenkers en (hoog) sensitieve mensen inzicht in hun manier van denken. Er ontstaat “een brug” tussen de manier waarop beelddenkers hun wereld ordenen en zijn/haar omgeving dat doet. Verder krijgt de beelddenker/sensitieve persoon handvatten om met hun manier van denken te leren en te leven.
Na de begeleiding heeft de beelddenker/sensitieve persoon invloed op leren, concentreren en communiceren. De beelddenker kan zelf beslissen of hij zijn eigen manier van denken inzet of zich aanpast aan de het systeem van de woorddenker. Deze controle geeft zelfvertrouwen waardoor leren, concentreren en communiceren makkelijker wordt en beter gaat.

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op of bezoek één van de presentaties.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief