Wie is Jolien Fokkens

Ik ben Jolien Fokkens en sinds 1 januari 2005 begeleid ik in mijn praktijk beelddenkers met dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, ADHD, ADD en communicatieproblemen. In de leeftijd van 5 tot en met 99 jaar.

Doel

Doel van de begeleiding is beelddenkers bewuste controle geven over beelddenken. Ze krijgen daardoor invloed  op leren, concentreren en communiceren

Tussen wal en schip

 • Door mijn ervaring met lesgeven weet ik, dat er eenvoudig wrijving ontstaat  tussen het individuele belang van de leerling/cursist en het belang van de groep. Daarnaast is er nog de leerstof en de tijd die de docent heeft om extra aandacht aan een leerling/cursist te geven. Beelddenkers die moeite hebben met lezen, rekenen, spelling of concentratie vallen daardoor gemakkelijk tussen wal en schip. Iets wat tot op hoge leeftijd grote gevolgen voor de communicatie heeft.
 • In mijn praktijk kan ik een rustige veilige plaats creëren voor mijn cliëntjes/cliënten. Een plaats waar ze in hun eigen tempo en op hun eigen manier beelddenken leren inzetten.  Bijvoorbeeld bij: lezen, rekenen, plannen en verslagen maken. Maar ook bij concentreren in een vergadering of in de klas. En in gesprek met partner, vrienden, collega’s, klas- en/of studiegenoten.

VISIE

 • Vaak worden op school tijdens een cursus of op het werk veel hulpmiddelen ingezet om de symptomen van leer-,concentratie- en communicatieproblemen te verminderen. Net zoiets als, je laat iemand typen, omdat schrijven met rechts niet lukt, omdat hij/zij linkshandig is. Op zich een manier om de problemen te verminderen. Toch is dat niet nodig, als aansluit bij dat wat iemand van zichzelf al kan.
 • Ben jij je als beelddenker bewust van jouw manier van denken en weet je hoe je met deze manier van denken omgaat, dan krijg je invloed op leren, concentreren en communiceren. Vergelijk het met de linkshandige die leert met links netjes te schrijven door hem/haar de juiste materialen en technieken aan te bieden. Materialen en technieken die bij de linkshandige passen.
 • Door beelddenkers, anders te leren leren (vergelijk met links schrijven), ontstaat er zelfvertrouwen. Daardoor gaat leren, concentreren en communiceren een stuk gemakkelijker. Als vanzelf ontstaat er ruimte om prestaties te verbeteren.

MISSIE

 • Vergroten van het zelfvertrouwen van de beelddenker in zijn eigen manier van denken en leren.
 • De juiste voorwaarden scheppen, zodat de beelddenker invloed krijgt op leren,  concentreren en communiceren.
 • Aanreiken van nieuwe leertechnieken, die aasluiten bij de informatieverwerking van de beelddenker.
 • Een brug bouwen tussen de wereld van de beelddenker en de woorddenker.

Nieuwe doelen

 • Na begeleiding of counseling is de beelddenker in staat om de geleerde technieken thuis, op school en op het werk in te zetten. Waardoor doelen die eerst onhaalbaar leken, toch mogelijk worden.
 • Zoek jij iemand met expertise, ervaring, tijd en aandacht voor jouw manier van denken?
  Wil jij gemakkelijker leren leren, lezen, rekenen, concentreren en communiceren?
  Twijfel niet kom eens naar een lezing, neem contact op, stel je vraag per per mail of volg mijn blog.

Graag tot ziens,

Hartelijke groet,
Jolien Fokkens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief