Beelddenken?

Beelddenken is een manier van informatieverwerking. Het wordt ook wel omschreven als non-verbaal, holistisch of visueel-ruimtelijk denken. Naast het beelddenken is er het woorddenken. Ook wel als verbaal, analytisch of auditief-sequentieel denken aangeduid.

Klik op KENMERKEN van beelddenken.

Ieder mens wordt geboren als beelddenker. Tussen het vierde en zesde jaar ontwikkelt zich meestal ook het woorddenken. Ieder mens gebruikt in het algemeen beide manieren van denken. Maar zoals je een voorkeur voor links of rechts schrijven hebt, hebben de meeste mensen ook een voorkeur voor beelddenken of woorddenken. Niemand is dus 100% woorddenker of 100% beelddenker.

Ieder mens ontwikkelt een eigen voorkeur van denken.

Wil je weten of jij, je kind of je partner een voorkeur voor beelddenken heeft, kijk dan bij 37 kenmerken van beelddenken.

Informatieverwerking

a6cnbjccuaevstdDe informatieverwerking aan de hand van een concreet voorbeeld.
Wanneer ouders de praktijk bezoeken voor informatie starten we altijd met de volgende opdrachten.
Ouder 1, krijgt 26 letters met het verzoek het Nederlandse alfabet neer te leggen.
Ouder 2 krijgt 26 onderdelen bouwmateriaal met het verzoek er een klein dorpje van te bouwen.
Als het alfabet en de het dorpje op tafel staan vergelijken we de opdrachten met elkaar.
Meest opvallende is dat ouder 1 maar één mogelijkheid heeft om de opdracht juist uit te voeren.
Ouder 2 heeft met evenveel stukjes informatie honderden en misschien wel meer mogelijkheden om de 0pdracht juist uit te voeren.
Het maken van het alfabet staat voor het woorddenken en het maken van het dorpje voor het beelddenken.

Kunt u het zich nog voorstellen?

Ouder 1 heeft meestal geen moeite met ons leersysteem. Ons leersysteem vraagt namelijk dat we de opdrachten in dezelfde volgorde uitvoeren als ze werden aangeboden. De volgorde is essentieel bij de uitvoering van de opdracht. Woorddenkers slaan informatie bij voorkeur auditief op. Dat is ook in een vaste volgorde. Dus dat gaat goed samen.
Ouder 2 staat voor de beelddenker en heeft wel moeite met het leersysteem. Dit omdat de informatie het liefst visueel wordt verwerkt en niet auditief-volgordelijk. Met als gevolg dat de informatie creatief wordt weergegeven zoals een dorpje wordt gebouwd. Tja en dan ontstaan er leer- en ontwikkelingsproblemen. Klink hier voor meer informatie.

De brug van beelddenken naar woorddenken.

Ron Davis, zelf een dyslectische beelddenker ontwikkelde een methode, De Davis®- methode. In deze methode leert hij beelddenkers lezen, schrijven, rekenen, plannen, concentreren en communiceren vanuit de eigen manier van informatieverwerking, waardoor de beelddenker zich ook in de wereld van de woorddenker staande kan houden.

Wilt u meer weten neem dan contact op of bezoek een informatiebijeenkomst.