Intake 5-14 jaar

Signaleringsonderzoek beelddenken van Ojemann.

Tijdens de intake voor kinderen in de leeftijd van 5 – 14 jaar wordt onder andere gebruik gemaakt van het “Signaleringsonderzoek beelddenken van Ojemann”. Een pedagogisch didactisch onderzoek dat duidelijk maakt op welke manier uw kind informatie verwerkt.

De belangrijkste vragen tijdens de intake zijn:

“Op welke manier verwerkt uw kind informatie en op welke gebieden tijdens leren, concentreren en communiceren ondervindt het daardoor problemen”.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel duurt tweeënhalf uur. Het tweede deel vindt veertien dagen later plaats en duurt 15 tot 30 minuten. Van het onderzoek wordt een verslag met een advies gemaakt. Daarna volgt er een eindgesprek met ouders/verzorgers. Het onderzoek (de intake) staat op zichzelf. U beslist na het onderzoek of u een begeleiding wenst.

Begeleiding

Bij de Vuurtoorn zijn verschillende manieren van begeleiding mogelijk. Gaat u voor een begeleiding dan bepalen we eerst het doel. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau van uw kind en uw mogelijkheden kijken we wat het best past bij uw kind. Tijdens de begeleiding bepaalt uw kind het tempo.

Vindt u de stap naar een intake (te) groot? Neem dan gerust eerst telefonisch contact op,  bezoek een presentatie of maak een afspraak om kennis te maken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief