Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Vuurtoorn kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Vuurtoorn, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Vuurtoorn,   verstrekt. De Vuurtoorn, kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Naam van uw kind
 • Uw adresgegevens (ten behoeve van correspondentie)
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw rekeningnummer (ten behoeve van facturering)

Stappen bij een begeleiding waarbij gegevens genoteerd worden:

 1. kennismaking
 2. intake
 3. begeleidingsraject met foto’s, eventueel  flimpjes,  verslag  en/of aantekeningen
 4. emailwisseling met klant/ouders/vertegenwoordigers/ andere professionals
 5. eventueel intervisie met collega’s
 6. facturering

WAAROM De Vuurtoorn DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

De Vuurtoorn, verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail, met Box en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Vuurtoorn,  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten begeleidingsovereenkomst.

HOE LANG De Vuurtoorn,  GEGEVENS BEWAART

De Vuurtoorn,  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De Vuurtoorn, verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En met uw toestemming kunnen verslagen gedeeld worden met andere professionals.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Vuurtoorn,  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Vuurtoorn,  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Vuurtoorn,  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Vuurtoorn,  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Dit met zogenaamde cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan de website van De Vuurtoorn over opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Vuurtoorn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van de Vuurtoorn gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Vuurtoorn,  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Vuurtoorn,  heeft hier geen invloed op.

De Vuurtoorn,  heeft Google geen toestemming gegeven om via De Vuurtoorn,  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Bij het aangaan van een overeenkomst met De Vuurtoorn,  geeft u toestemming om de gegevens te verwerken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@devuurtoorn.nl . De Vuurtoorn,  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van uw  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw  pasfoto,  MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw  privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BEVEILIGEN

De Vuurtoorn,  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Al uw gegevens worden opgeslagen, voor een deel in fysiek afsluitbare kasten, die alleen toegankelijke zijn voor de enige medewerker van De Vuurtoorn, Jolien Fokkens en voor een deel online, op beveiligde ICT systemen, die afdoende zijn beveiligd met o.a. toegangsbeveiliging en alleen toegankelijk is voor de Vuurtoorn en door Koen Stel de enige medewerker van Arko informatietechnologie te Wijster.

De website en de mail van De Vuurtoorn,  maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Vuurtoorn,  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Vuurtoorn, op via info@devuurtoorn.nl

www.devuurtoorn.nl  is een website van De Vuurtoorn. Wij zijn als volgt te bereiken:

Postadres en tevens vestigingsadres: Makkum 35, 9411 TH  BEILEN

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01158787

Telefoon: 0593 540141

E-mailadres: info@devuurtoorn.nl

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief