Begeleiding

Soms lukken dingen niet zo snel als we graag zouden willen. Bijvoorbeeld zelf aankleden lukt (nog) niet, zelf naar de wc gaan of fietsen. Maar toch op een gegeven moment als ons geduld wat op de proef is gesteld, lukt het toch en kan ook uw kind zichzelf aankleden, naar het toilet gaan of fietsen.

Naar school

Het wordt allemaal een beetje anders als een kind naar school gaat en moet lezen, rekenen en concentreren. Je weet of voelt dat het er in zit, maar het komt er niet uit! Of je kind verandert van een lief kereltje of schattig meisje in een kind dat snel boos en geïrriteerd is. Het zit niet goed in zijn/haar vel. Je kind doet zo zijn/haar best en het lukt maar niet op school. Eerst probeer je zelf een aantal dingen en je gaat in gesprek met school, maar je ziet niet veel verandering. Met wat Googelen kwam je op de site van De Vuurtoorn.

Vaardigheden uitbreiden

De Vuurtoorn biedt begeleiding voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar. Doel van de begeleiding is het uitbreiden of aanvullen van de vaardigheden die je kind mist om te kunnen leren, concentreren om communiceren.
Problemen ontstaan vaak doordat de omgeving het een probleem vindt, dat een kind iets nog niet kan. Ben Furman auteur van Kids’ Skills schrijft:  “de meeste problemen waarmee kinderen geconfronteerd worden……..kunnen worden gezien als vaardigheden die onvoldoende zijn ontwikkeld”. Bij De Vuurtoorn lossen we dus geen problemen op maar leren we vaardigheden aan. Die vaardigheden worden afgestemd op de manier van informatieverwerking van een kind. Waarmee we stilstand of achteruitgang in de ontwikkeling van kinderen willen voorkomen of beperken. Schoolresultaten en concentratie verbeteren en het belangrijkste zelfvertrouwen groeit!

Beelddenkers, dyslexie, dyscalculie, AD(H)D

Begeleiding bieden we aan voor alle kinderen die bijvoorbeeld, lezen, schrijven, rekenen, spellen en concentreren willen verbeteren. Bij de begeleiding zijn de programma’s speciaal afgestemd op beelddenkers en kinderen met dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, AD(H)D  of communicatieproblemen

Uitgangspunten bij de begeleiding

Uitgangspunt bij de begeleiding is, dat het tempo door het kind wordt bepaald. Net zoals je een zaadje niet op commando kunt laten groeien, ontwikkelen kinderen zich niet op commando. Het is wel van belang om een plantje de juiste meststoffen te geven en zo is het ook van belang dat kinderen passende begeleiding krijgen.
Hoewel medicijnen zinvol kunnen zijn, werken  we als het ook maar even kan, zonder  medicijnen. Het gaat er namelijk om dat kinderen zelf vaardigheden ontwikkelen om de prikkels die de concentratie of het leren verstoren, te controleren.
Naast het uitbreiden van de vaardigheden is er ook begeleiding bij het toepassen van de nieuwe vaardigheden in de praktijk. Net zo lang als dat wenselijk is.

Vormen van begeleiding

Bij de begeleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende methoden:

  • Davis®counseling voor dyslexie, dyscalculie en concentratieproblemen.
  • Poptalk-coaching, bij gedrags- en communicatieproblemen als (faal)angst voor toetsen, prikken, snel geprikkeld zijn en/of boosheid, pesten, niet aan afspraken houden, een vol hoofd leeg maken.
  • Davis®methode voor jonge kinderen, vanaf groep 2, die gesignaleerd worden als risicoleerlingen om uit te vallen in groep 3 of die in groep 3 onverwacht moeite hebben met leren lezen of rekenen.

De manier waarop de begeleiding wordt gegeven, bepalen we nadat een intake is gedaan. Afhankelijk van de behoefte van een kind en de praktische mogelijkheden van de ouders bepalen we hoe de begeleiding wordt ingevuld.

 

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief