Dyscalculie en beelddenken

De overeenkomst tussen dyscalculie en dyslexie.

Beelddenken is de overeenkomst tussen  mensen met dyscalculie en  dyslexie.

Hoeveelheid

Mensen met dyscalculie raken verward door cijfers. Wanneer iemand dyscalculie heeft ontstaat de verwarring omdat de beelddenker geen beeld heeft bij een hoeveelheid, die door een cijfer wordt weergegeven. Hoeveelheden worden daardoor niet automatisch aan cijfers gekoppeld.

Enkele kenmerken van een kind met dyscalculie.

 • Moeite met tellen. Tellen gaat heel langzaam,  er worden getallen overgeslagen of het lukt niet om synchroon te tellen(tegelijk benoemen en aanwijzen). Jonge kinderen kunnen dat ook niet, maar in groep 3 wordt er verwacht dat je dat wel kunt.
 • Het lukt niet om kleine hoeveelheden in één keer aan een getal te koppelen, waardoor er steeds opnieuw wordt geteld.
 • Er is geen gevoel/beeld bij woorden als veel, weinig, meer en minder.
 • Klokkijken en de tafels automatiseren duurt heel lang.
 • Moeite met het onthouden van de volgorde van de stappen die gemaakt worden om iets uit te rekenen.
 • Het onthouden van de volgorde van de stappen, die je ’s morgens neemt voor je bijvoorbeeld naar school gaat. Het lijkt alsof elke morgen en nieuwe ontdekking is.

Enkele kenmerken van een volwassenen met dyscalculie

Als volwassene heb je misschien uiteindelijk een manier gevonden om je te redden rekenproblemen, maar enkele kenmerken herinner jij je misschien nog of zijn nog aanwezig.

 • Je raakt al in paniek bij het idee, dat je moet rekenen.
 • Het leren van de tafels was heel moeilijk of heb je niet geleerd.
 • Het onthouden van bijvoorbeeld je pincode of een telefoonnummer is erg moeilijk.
 • Snel hoofdrekenen laat je liever aan iemand anders over jij pakt liever een papiertje of de rekenmachine.
 • Cijfers of bepaalde cijfers draai je gemakkelijk om.
 • Grafieken of een kaart zijn leuke tekeningen, maar verder kun je er niet veel mee.

Ordenen van hoeveelheden

De Amerikaan Ron Davis ontdekte, dat mensen met dyscalculie meestal in beelden denken en moeite hebben met het ordenen van (grote) hoeveelheden.  Ze hebben een eigen manier van ordenen, die niet aansluit bij het onderwijs. Die eigen manier van ordenen maakt dat deze mensen vaak creatief, artistiek en/of zorgzaam zijn.

Davis®counseling voor rekenen

Om beelddenkers met rekenproblemen of dyscalculie inzicht te geven in het rekensysteem, ontwikkelde Ron Davis een rekencounseling. De counseling geeft de beelddenker inzicht  in zijn eigen manier van denken. Daarnaast krijgt de beelddenker een aantal technieken om als beelddenker  hoeveelheden en informatie te  ordenen op een manier die  aansluit bij het beelddenken en ons rekensysteem. Hierdoor  kan de beelddenker met zijn eigen manier van denken een brug slaan naar onze woorddenkende wereld.

Zelfvertrouwen 

Door het ontstane inzicht en het toepassen van de geleerde technieken, ontstaat zelfvertrouwen. De beelddenker met dyscalculie kan zich op een positieve manier verder ontwikkelen en daardoor verminderen of verdwijnen problemen met rekenen of bijvoorbeeld met plannen van de tijd.

Wil je weten of jij een beelddenker bent of wil je geholpen worden met je rekenproblemen, bel of mail gerust. Bij de Vuurtoorn, helpen we je graag verder.