Volwassenen met dyslexie

Symptomen van Dyslexie

Volwassenen met dyslexie hebben vaak  moeite met:

–          Het schrijven van een briefje.
–          Een stuk lezen voor een vergadering.
–          Het opruimen van de werkplek.

Volwassenen met dyslexie:
–     Voelen zich vaak onbegrepen.
–     Kennen heel veel trucjes om hun moeite met lezen en schrijven te verbergen.
–     Zijn vaak onzeker en daardoor opvallend perfectionistisch of juist nonchalant.
–     Stellen papierwerk graag uit.
–     Twijfelen over hun eigen aangetoonde kwaliteiten.

Al ben je niet meer piepjong en heb je dyslexie het is nog heel goed mogelijk om controle te krijgen over je dyslexie. Bijna als vanzelf vergroot deze controle je zelfvertrouwen en ben je in staat om ook in de talige wereld je grenzen te verleggen.

Beelddenken

De meeste mensen met dyslexie, verwerken informatie op een andere manier dan waar op school vanuit wordt gegaan. Mensen met dyslexie hebben een meestal een voorkeur voor beelddenken.  Beelddenkers  verwerken informatie van beelden naar woorden. Dit in tegenstelling tot de woorddenker, die van woorden naar beelden gaat. Deze andere manier van denken zorgt er voor dat mensen met dyslexie vaak creatief zijn. Creatief, vatten we heel breed op. Bijvoorbeeld, met techniek, met muziek, in de handel, op het toneel, in het organiseren, noem maar op. Deze andere manier van denken heeft ook nadelen. Lezen, leren, concentreren en communiceren is niet altijd even gemakkelijk.

 

Begeleiding (jong)volwassenen

De Vuurtoorn richt de dyslexiebegeleiding voor (jong)volwassenen op
–          Begrijpen van het probleem dyslexie als gevolg van een andere manier van informatieverwerking.
–          Het inzetten van beelddenken, tijdens leren, communiceren (mondeling en schriftelijk) en concentreren.
–          Het aanleren van een door de dyslect gewenste vaardigheid. Bijvoorbeeld:
Een verslag schrijven.
Een presentatie geven.
Lezen van bijvoorbeeld een gebruiksaanwijzing.
Concentreren.
Onthouden van opdrachten.
Een mindmap maken

Intelligentie

Je weet misschien al dat dyslexie niets met intelligentie te maken heeft, maar weet je ook dat het ontstaat doordat je anders met informatie omgaat. Wanneer jij als volwassene met dyslexie begrijpt waardoor jouw problemen ontstaan en dat accepteert ontstaat er ruimte om anders te leren. Tijdens een begeleiding leer je,  jouw manier van informatieverwerking in te zetten in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld in een gesprek, bij het maken van een verslag, het lezen van informatie of bijvoorbeeld het onthouden van opdrachten.

Informatieverwerking

De informatieverwerking van volwassenen met dyslexie is vaak anders. De kans is heel groot dat jij als volwassene met dyslexie een voorkeur hebt voor beelddenken.

Alle mensen gebruiken twee manieren om informatie te verwerken. Ze doen dit in woorden en/of in beelden. Heb je een voorkeur voor beelden, dan zeggen we wel, dat je een beelddenker bent.

Verwarring

Op het moment dat je als dyslectische beelddenker geen beeld hebt bij informatie die je ontvangt, zal er onbewust verwarring ontstaan. Bijvoorbeeld bij woorden als:  de, het en een. Onbewust wil je dit met behulp van beelddenken oplossen, maar… dat lukt niet. Wanneer er veel momenten van verwarring zijn geweest, loop je als beelddenker vast. Wat we dan zien, zijn de kenmerken van dyslexie/beelddenken.  Klik hier voor de kenmerken van beelddenken.

Het is daarom belangrijk dat je als dyslectisch beelddenker weet dat je informatie liever met beelden dan met woorden verwerkt. Maar ook hoe je door gebruik te maken van beelddenken gemakkelijker leert.  Beelden, de gave van dyslexie. Weet je om  makkelijker en sneller te kunnen leren en lezen is het heel handig, dat je weet hoe je bij beeldloze informatie een beeld creeërt.
Een beeld is meer dan een plaatje. Een beeld voor de beelddenker is een ervaring waarbij zoveel mogelijk de zintuigen worden gebruikt. Heb je beeldloze informatie van een beeld voorzien, dan is de kans op verwarring blijvend kleiner. Vol zelfvertrouwen kun je dan een verslag schrijven, een presentatie geven, een boek lezen of bijvoorbeeld een gesprek met je leidinggevende voeren.

De Davis®methode

Wanneer je als volwassenen met dyslexie weet:

– dat onbewuste verwarring de oorzaak is van problemen met leren, concentreren en communiceren,
– dat verwarring vaak ontstaat als gevolg van het ontbreken van een beeld/voorstelling
– dat je verwarring heel eenvoudig zelf kunt stoppen
– hoe je beeldloze informatie van beelden kunt voorzien, dan……….
heb je controle over dat wat je wilt, leren, concentreren en communiceren!

Zelfvertrouwen

Tijdens een Davis®counseling krijg je als beelddenker met dyslexie  ‘gereedschappen’ om schriftelijke en mondelinge communicatie  te verbeteren, waardoor leren en concentreren ook veel gemakkelijker gaan. Dit met behulp van jouw eigen manier van informatieverwerking, het beelddenken.  Dit voor iedereen tussen de 6 en 99 jaar. Hierdoor krijg je als beelddenker met dyslexie grip op je dyslexie. Er ontstaat zelfvertrouwen en er komt  een blijvende verandering op gang. Je kunt een brug slaan slaan tussen het beelddenken en het woorddenken. Tegelijk kan je blijvend gebruik maken van jouw beelddenken om creatieve, technisch, organisatorisch problemen op te lossen. Net zoals de dyslecten Einstein, Churchill, Walt Disney,  en nog veel anderen met dyslexie dat deden.

Wil jij controle krijgen over jouw dyslexie? Klik dan hier en neem contact op met de Vuurtoorn.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief