Dyslexie

Dyslexie wordt wel beschreven als een leesprobleem. Een probleem dat kan leiden tot leerproblemen. Dyslexie is echter meer, dan een leesprobleem en spellingprobleem. Kinderen en volwassenenmet dyslexie hebben :

 • vaak woordvindingsproblemen,
 • moeite met automatiseren van bijvoorbeeld de dagen van de week, de tafels of klokkijken,
 • begrijpen of verstaan dingen anders dan we verwachten,
 • last van vermoeidheid of zijn juist hyperactief,
 • een laag zelfbeeld als het gaat om leren en school en
 • last van (faal)angst.

Om je  met je dyslexie, vol zelfvertrouwen staande te houden in onze talige wereld is best moeilijk. Je wordt immers dagelijks geconfronteerd met taal. Mamma, pappa en je partner begrijpen je wel, ook al zeg je niet veel of als je in een verhaal van de hak op de tak springt. Maar zodra je in aanraking komt met andere kinderen of mensen is dat niet meer zo vanzelfsprekend.
Het aanleggen van een goede basis voor een prettige communicatie en een gemakkelijke leerweg is dan ook minder vanzelfsprekend als je dyslectisch bent.

(Faal)angst voorkomen.

Omdat iemand met dyslexie bijna continu geconfronteerd wordt met zijn minder sterke kant, ontstaat er al snel onzekerheid. Zelfs als de buitenwereld vindt, dat je het prima doet, blijven mensen met dyslexie, door eerdere ervaringen vaak (onbewust) twijfelen aan zichzelf. Als iets dan niet lukt, ontstaat er eenvoudig angst. Faalangst of bijvoorbeeld sociale angst. Mensen met dyslexie lossen dat op of verbergen het op hun eigen ingenieuze manier. Veel gedrag ontwikkelt zich vanuit deze onbewuste onzekerheid of angst.
Het is daarom belangrijk om naast het oefenen van de cognitieve vaardigheden(lezen, schrijven, spellen, rekenen) mensen met dyslexie  bewust te maken,  van hun eigen manier van denken en leren. Ze kunnen zich dan verder ontwikkelen met behulp van hun talent, zonder faalangst. Want hoe meer kennis je over jezelf hebt, hoe makkelijker jij kunt en durft te staan voor wie je bent. Dat is belangrijk om je te kunnen ontwikkelen als mens en om onzekerheid en (faal)angst te voorkomen of de baas te worden.

Dyslexiebegeleiding 

Tijdens een begeleiding van De Vuurtoorn komt daarom het volgende aan bod:

 • Begrijpen van dyslexie. Hoe werkt het in de hersenen van iemand met dyslexie.
 • Het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden als lezen, schrijven en spellen.
 • Het aanreiken en aanleren van nieuwe vaardigheden, die aansluiten bij de denkwijze van iemand met dyslexie. Mensen met dyslexie hebben bijna altijd een voorkeur voor beelddenken. Vaardigheden die je op school of in je werk niet worden aangeboden.
 • Het oefenen in het toepassen van de aangeleerde technieken in de praktijk. Dus op school, je werk of thuis.

Een andere weg

De weg, die kinderen, volwassenen met dyslexie bewandelen, is anders. Iemand met dyslexie heeft bijna altijd een voorkeur voor beelddenken. Dit is een andere manier om met informatie om te gaan. Vergelijk het met links en rechts schrijven. Je hebt nu eenmaal een voorkeur voor of links of rechts schrijven. Zo heb je ook een voorkeur voor het denken in woorden of in beelden. Alle mensen denken op beide manieren maar hebben wel een voorkeur voor of het woorddenken of het beelddenken.

Op het moment dat je als dyslectische beelddenker geen beeld hebt bij wat je leest of hoort, ontstaat er verwarring. Bijvoorbeeld bij woorden als:  de, het of een. Onbewust probeert de beelddenker dit op te lossen. Dat lukt niet. Wat we dan zien, zijn de kenmerken van dyslexie/beelddenken.  Klik hier voor  kenmerken van beelddenken.
Een beeld is meer dan een plaatje. Een beeld voor de beelddenker is een ervaring waarbij zoveel mogelijk de zintuigen worden gebruikt. Heeft de beelddenker eenmaal een beeld, bij een beeldloos woord, dan zal dit woord geen verwarring meer geven. Waardoor de kans op lees- en communicatieproblemen steeds kleiner wordt. Door beeldloze woorden, spellingsregels of begrippen van een beeld te voorzien gaan lezen, schrijven, spellen, leren, concentreren en communiceren veel makkelijker.

Voor je dyslectische kind, partner, vader, moeder is het daarom van belang om te weten dat het door het beelddenken anders leert. Maar ook hoe het juist gemakkelijker kan leren met behulp van beelddenken.  Dit kan al  als voorbereiding op het leerproces vanaf groep twee. Of zodra er problemen ontstaan tijdens leren, werken of in de relatie met anderen.

Dyslexie en de Davis®methode

De Davis®methode geeft iemand met dyslexie de handvatten om lezen, spellen en schrijven te verbeteren. Dit met behulp van een aantal technieken speciaal voor beelddenkers met dyslexie, tussen de 6 en 99 jaar. De beelddenker met dyslexie krijgt grip op/begrijpt zijn dyslexie. Hierdoor ontstaat zelfvertrouwen en kan er een positief zelfbeeld worden ontwikkelt. De dyslectisch beelddenker heeft de gereedschappen om een brug te slaan tussen beelddenken en  woorddenken. Maar kan ook gebruik blijven maken van zijn eigen voorkeur voor beelddenken om creatieve, technisch, organisatorisch problemen op te lossen. Net zoals de dyslecten Einstein, Churchill, Walt Disney,  en nog veel anderen met dyslexie dat deden.

Lezen en schrijven blijven verbeteren.

Ook wanneer je als kind of volwassene met dyslexie

 • begrijpt wat dyslexie is,
 • weet hoe je beeldloze informatie kan omzetten in beeldende informatie
 • en misschien het vergoede traject van de zorgverzekering hebt gevolgd

kunnen lezen en schrijven zich nog steeds verbeteren. Het stopt niet, ook als de ideale leeftijd om te leren lezen en schrijven al voorbij. Het is daarom belangrijk om naast of na het vergoede traject, de cognitieve vaardigheden van kinderen en volwassenen te blijven ontwikkelen. Dit in plaats van te denken “Tja dyslectisch, dus niets aan te doen.”  Wanneer iemand met dyslexie zich wil inzetten is er namelijk nog heel veel mogelijk. Bij de Vuurtoorn ondersteunen we je daar graag bij!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief