37 Kenmerken van beelddenken

De meeste beelddenken zullen ongeveer 10 van de volgende eigenschappen of gedragingen vertonen. Deze kenmerken kunnen van dag tot dag of zelfs van minuut tot minuut verschillen. Het meest kenmerkende is deze onregelmatigheid.

Algemeen

 • Lijkt schrander, zeer intelligent en helder, maar is niet in staat om op basisniveau te lezen, te schrijven of te spellen.
 • Wordt bestempeld als lui, dom, onverschillig, onvolwassen, of als iemand die “niet zijn best doet of “gedragsproblemen heeft’.
 • ls niet “ver genoeg achter” of “slecht genoeg” voor gerichte hulp.
 • Hoog lQ, maar schooltests zijn mager; komt mondeling beter uit de verf dan schriftelijk.
 • Voelt zich dom; weinig zelf respect( verbergt of camoufleert zwakke kanten met ingenieuze compenserende strategieën; snel gefrustreerd en emotioneel over school, lezen en tests.
 • Aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, werktuigkunde, verhalen vertellen, verkopen, zaken doen, ontwerpen, bouw of techniek.
 • Lijkt vaak weg te dromen; verdwaalt gemakkelijk en verliest tijd uit het oog.
 • Heeft moeite aandacht te richten; is hyperactief of een dag dromer.
 • Leert het best door concrete ervaring, demonstraties, uitproberen, observatie en visuele hulpmiddelen.

Zien, Lezen en Spellen

 • Klaagt over duizeligheid, hoofdpijn, of maagpijn tijdens het lezen.
 • Raakt, verward door letters, getallen, woorden, volgorden of verbale uitleg.
 • Lezen en schrijven worden gekenmerkt door herhalingen, toevoegingen, verplaatsingen, weglatingen, vervangingen en omkeringen van letters, getallen en/of woorden.
 • Klaagt over het gevoel niet-bestaande bewegingen te zien tijdens het lezen, schrijven of overschrijven.
 • Lijkt problemen met gezichtsvermogen te hebben, alhoewel oogonderzoek geen afwijkingen aan het licht brengt.
 • Ziet en observeert scherp, of heeft moeite met perspectief en perifeer kijken.
 • Leest en herleest zonder dat het geleze goed begrepen wordt.
 • Spelt fonetisch en inconsequent.

Horen en Praten

 • Hoort geluiden harder dan ze zijn; hoort dingen die niet gezegd zijn, dingen  die niet door anderen gehoord worden; wordt gemakkelijk afgeleid door geluiden.
 • Heeft moeite gedachten in woorden om te zetten; spreekt stokkend; maakt zinnen niet af; stottert onder spanning; spreekt lange woorden verkeerd uit, of verplaatst zinsdelen,woorden en lettergrepen tijdens het spreken.

Schrijven en Motorische Vaardigheden

 • Heeft moeite met schrijven en overschrijven; heeft ongebruikelijke pengreep; handschrift wisselt of is onleesbaar.
 • Onhandig, ongecoördineerd, slecht in bal- en teamsporten; heeft moeite met fijne en/of  algeheel lichamelijke motoriek; snel bewegingsziek.
 • Kan heel handig zijn, verwart vaak links/rechts en boven/onder.

Wiskunde en Tijdsgevoel

 • Kan niet goed klokkijken; heeft problemen met tijdsindeling, met dingen te  leren of te doen die een bepaalde volgorde vereisen, en met op tijd zijn.
 • Telt op de vingers of gebruikt andere trucjes om berekeningen uit te voeren; kent antwoorden, maar kan die niet op papierzetten.
 • Kan tellen, maar kan niet goed objecten tellen en met geld rekenen.
 • Kan rekenen, maar geen woordproblemen oplossen; heeft moeite met algebra en hogere wiskunde.

Geheugen en Kennis

 • Heeft een uitstekend lange-termijn geheugen als het gaat om ervaringen, locaties en gezichten.
 • Kan volgorden niet onthouden, en ook geen niet-ervaren feiten en informatie.
 • Denkt voornamelijk met beelden (je iets voorstellen) en gevoel, niet met geluiden of woorden (beperkte innerlijke dialoog).

Gedrag, Gezondheid, Ontwikkeling en Persoonlijkheid

 • Buitengewoon wanordelijk of dwangmatig ordelijk.
 • Kan de clown van de groep zijn, een lastig geval of een zeer stil iemand.
 • Is met betrekking tot bepaalde vaardigheden (praten, kruipen, lopen, veters binden) zeer vroeg of zeer laat.
 • Vatbaar voor oorinfecties; gevoelig voor bepaalde soorten voeding en (chemische)toevoegingen.
 • Slaapt heel vast of heel licht; blijft lang badplassen.
 • Heeft ongebruikelijk lage of hoge pijngrens.
 • Sterk gevoel voor rechtvaardigheid; emotioneel gevoelig; streeft naar perfectie.
 • De symptomen en fouten nemen sterk toe in een toestand van verwarring, onder tijdsdruk, onder emotionele spanning of bij een slechte gezondheid.
Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op of bekijk een webinar.

Bron: Davis Dyslexia Association Nederland helpt dagelijks mensen met deze moeilijkheden. Zie voor meer informatie: http://www.davisdyslexie.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief