Verhaal 4 – moeite met rekenen

Wij, mijn dochter en ik, hebben contact gezocht omdat mijn dochter moeite heeft met rekenen.
Ze kreeg op school bijles, maar hiervoor was te weinig tijd beschikbaar. Ze liep twee lesjaren achter met rekenen.
Dit gaf haar een onzeker gevoel. Via een vriendin kreeg ik een positief verhaal te horen over een jongen die gecounseld was. Er was dus iets aan te doen! Via school hoorde ik dit niet en dat vond ik jammer.

Tijdens de counseling kwam mijn dochter erachter dat ze een beelddenker is. Ze vond dit fijn om te horen. Ze begrijpt nu waarom een leerkracht die hier niet van weet, haar bijna niet iets kan uitleggen tijdens een les in de klas. Ze denkt in beelden, maar dit is heel moeilijk uit te leggen. Op onze school wordt dit niet (h)erkend.
Er is nog niet veel verandering gekomen met het rekenen. Wat wél veranderd is, is haar zelfvertrouwen. Ze stapt nu sneller op mensen af en neemt meer initiatief.
Als moeder hoop ik dat leerkrachten hier meer bekend mee worden, zodat ze kinderen beter begrijpen en eerder door kunnen verwijzen!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief