Leer anders leren met klei

Klei

Tijdens een counseling of begeleiding werken we veel met klei, leer anders leren met klei, maar waarom is dat. In dit blog vertel ik aan de hand van een ervaring, hoe klei je anders laat leren.

Wat we uitleggen of vertellen met woorden,  is voor ons heel logisch, toch is dat voor degene die luistert niet altijd zo duidelijk. Klei kan daar verandering in brengen.

“Waarom moet dit gekleid worden?”

Anke is één van mijn volwassen cliënten die een Davis-counseling volgt in verband met haar ADD.
Hoewel bij de intake is gezegd, dat we met klei werken, vraagt ze zich regelmatig af  “Waarom moet dit gekleid worden?” “Hoezo leer anders leren met klei?” Tja, ik doe mijn best om het uit te leggen, maar het helpt niet merk ik.

Geen beeld

Op een gegeven moment, zegt ze:  “Jij zegt toch dat een beeld belangrijk is, nou ik heb geen beeld en wil er graag één”. Het is me al héél duidelijk, dat praten niet helpt en ik denk na hoe ik voor haar een duidelijk beeld kan schetsen. Zo één twee, drie lukt me dat niet en vraag of ze me wil helpen, met het zoeken naar een beeld. Dat is geen probleem.

Er komt niets uit haar handen

Ik vraag, hoe het voor haar voelt wanneer een beeld ontbreekt. Ze vertelt over plannen op het werk, waar aan gewerkt moet worden, maar dat ze het heel lastig vindt om te werken voor iets waarvan ze geen beeld heeft. Zolang ze geen beeld heeft kan ze maar niet beginnen met haar werk, er komt niets uit haar handen. Het is dan zwart voor haar en dat zorgt voor verwarring.  “Zwart, alsof ………..?” En ik geef haar een aantal voorbeelden, als zwart in een zwart gat, zwart als een schoolbord. “Het is alsof ik niets zie” is Annekes antwoord. Ik vat het samen met: “Zwart alsof je blind bent?” In die samenvatting, kan Anneke zich wel vinden.

Blind

Oké, daar kan ik iets mee en vraag Anneke om haar gekleide ik-poppetje te pakken. Wil je eens proberen,  het gevoel en de woorden “blind te zijn” uit te beeldden met je poppetje,  vraag ik. Het poppetje krijgt een blinddoek voor.  Het poppetje is nu blind. “Kan het poppetje dan echt helemaal niets, zit het dan echt de hele dag op de dezelfde plaats?”  Anneke, begrijpt dat, dat niet het geval is. “Hoe, kom het dan in beweging?” vraag ik. Dat kan met een stok of een hulphond is haar antwoord. Oké, prima. Mag ik dan de hulphond/stok zijn? Even is het helemaal stil. Ik wacht een tijdje en vraag het nog eens: “Mag ik de stok/hulphond zijn, durft ze(het kleipopje) dat aan?” Het blijft stil aan de andere kant van de tafel. Er gebeurt iets bij Anneke, zie ik aan haar gezicht. Heel benieuwd ben ik naar haar antwoord.  “Ja”, ik mag haar stok/hulphond zijn. Dat is fijn om te horen.

Ervaren

“Maar”, komt er direct achteraan, “Toch is het anders, want ik ben niet echt blind”. “Hoe zou je dit doen”, vraagt ze en geeft me tegelijk met de vraag een ringetje van klei. Hoe vertel je de blinde dat dit een ring is. Ik pak het ringetje aan en geef het aan de blinde(het kleipoppetje met de blinddoek). Anneke begrijpt de actie en zegt  “Je laat het de blinde ervaren”.  Juist dat klopt en diezelfde ‘ervaring’ heeft een beelddenker nodig als hij of zij een beeld mist. Leer anders leren met klei. Met klei kan ik je op een klein oppervlak toch die ervaring geven. Net zoals ik die jou nu geef. Voor Anneke is het beeld nu compleet.  Voor de rest van de counseling, vraagt ze zich niet meer af waarom ze toch alles moet kleien, maar gaat direct aan de slag.

Zintuigen

Een beeld is niet alleen maar een plaatje of een beeld in de tuin. Om iets te leren en te onthouden is een ervaring voor de beelddenker noodzakelijk. Het beeld kan het spreekwoordelijke kwartje laten vallen, terwijl dat bij woorden niet lukt. Dit ondanks een normale intelligentie. Bij het werken met klei worden veel zintuigen, maar vooral je tastzintuig, ingezet tijdens het leerproces. Door deze zintuigen te gebruiken, wordt de ervaring van bijvoorbeeld een letter veel sterker, daarom werkt de Davis methode onder andere met klei.

Hulpmiddel

Omdat duidelijk te maken wat we willen, is klei dus een heel geschikt hulpmiddel. Voor beelddenkers, maar ook voor niet beelddenkers. Want zeg nou zelf, een beeld/plaatje vindt toch iedereen handig?

Wil jij meer weten over De Davis®methode, leren, concentreren en communiceren neem dan eens contact op of meld je aan voor een presentatie. De eerst volgende presentaties zijn 14 oktober en 18 november 2019. Klik hier om je aan te melden.

Heb je dit blok met plezier of interesse gelezen?  Ik vind het heel fijn als je me dat laten weten, door het bericht te liken. Alvast bedankt.

Mijn blogs zijn altijd een weergave van de werkelijkheid, maar ik gebruik gefingeerde namen en pas situaties  aan om de privacy van mijn cliënten te beschermen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief