POPtalk voor een leesproces zonder frustraties.

POPtalk

Jasper heeft moeite met lezen en in een POPtalk-gesprek zoeken we naar oplossing voor zijn frustraties tijdens het lezen. We gebruiken POPtalk voor een leesproces zonder frustraties.

 

Frustratie

Jasper heeft moeite met lezen en hij komt daarom voor begeleiding bij De Vuurtoorn.
We zijn al een aantal weken bezig, als moeder aangeeft dat het oefenen met lezen thuis lukt, maar dat juf had aangegeven dat Jasper er alles aan deed om op school niet te hoeven lezen.
Hij vraagt vlak voor de leesles of hij naar het toilet mag en komt een kwartier later terug. Blijft hij  in de klas dan leest hij bijvoorbeeld 3 regels en dat is een kwartier later nog steeds 3 regels. Jasper is erg vindingrijk als het gaat om het oplossen van zijn frustraties tijdens het leesproces.

Een gesprek

Op verzoek van moeder en met goedkeuring van Jasper doe ik met hem een POPtalk-gesprek. Het gesprek doen we met behulp van spelmateriaal. Het blog is niet geschikt om het hele gesprek weer te geven, maar hieronder zie je een foto van wat hij in het gesprek op tafel heeft gezet.
Een POPtalk-gesprek is een gesprek dat wordt uitgebeeld met behulp van spelmateriaal. Met het spelmateriaal kun je gevoelens en gedachten een beeld geven.
Frustraties en gedachten komen daardoor letterlijk uit je hoofd op tafel. Er ontstaat weer ruimte om naar oplossingen te zoeken in plaats van steeds maar in je eigen kringetje blijven denken.

Samen lezen

In het gesprek vraag ik  Jasper wat hij voelt als hij moet lezen en welke gedachten hij dan heeft. Jasper krijgt een stapel kaartjes met daarop allerlei gevoelens uitgebeeld.
De meeste gevoelens die Jasper koos, begreep ik zonder problemen. Tot Jasper het kaartje ‘blij’ pakte en aangaf dat het gevoel zelfs 10 legoblokjes sterk was.  “Kun je vertellen  wat je zo blij maakt als je moet lezen?” Vraag ik.
Jasper hoeft niet lang na te denken en zegt, dat hij heel blij wordt als hij er aan denkt hoe het is als hij zou kunnen lezen. Och, wat had ik met hem te doen! Hij wil  zo graag lezen en
hij vindt het zo moeilijk!! Denkt aan voetbal als hij moet lezen, maar blijft toch hoopvol en alleen al de gedachte dat hij zou kunnen lezen maakt dat hij zich toch ook blij kan voelen.
Ik vraag wat hij denkt nodig te hebben om te kunnen lezen. Jasper vertelt dat hij graag samen wil lezen, zoals hij dat thuis en hier in de praktijk ook doet.

Verwoorden van frustratie

Jasper zit in groep drie. Het verwoorden van zijn gevoelens is nog erg moeilijk. De frustratie die hij nog niet kan verwoorden, uit hij op school wel in zijn gedrag.
Met behulp van het spelmateriaal lukt het hem wel te uiten wat hem dwarszit en kan hij aangeven wat hem zou helpen. POPtalk ondersteunt een leesproces zonder frustraties. Door het visueel maken van gevoelens en gedachten is het voor beelddenkers een geweldig hulpmiddel in hun ontwikkeling en dat geldt ook voor de volwassen beelddenker.

Het beeld geeft erkenning

Tijdens de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een voorkeur voor beelddenken gebruik ik regelmatig POPtalk. Dit om de beelddenker houvast te geven bij het uiten van zijn gevoelens.
Een beeld maken bij het woord stoel is niet zo moeilijk, maar wat is nu precies jaloers, machteloos of gefrustreerd? Jasper weet wel, dat lezen op school niet fijn is. Het verwoorden van de oorzaak is moeilijk. Met behulp van POPtalk maakt Jasper een beeld bij zijn gevoel.  Het beeld op tafel voelt als een erkenning van zijn moeilijkheden. Doordat Jasper zich nu gezien voelt ontstaat er een opening om te zoeken naar een manier waardoor lezen leuker wordt en hij  bereid is om te lezen.

School

Het gesprek met Jasper vond  begin december vorig jaar plaats. De moeder van Jasper en ik hebben het gesprek en de foto net voor de lockdown met de leerkracht en intern begeleider van zijn school besproken. We hebben afspraken gemaakt en zouden na enkele weken zullen kijken hoe het op school was gegaan. Hoewel Jasper weer naar school mag, is er nog geen gesprek geweest met school.

POPtalk voor een leesproces zonder frustraties

Het is heel belangrijk om het plezier in lezen voorop te laten staan. Frustratie blokkeert en daardoor blokkeert het hele leerproces.  POPtalk kan de blokkade opheffen.
Met plezier (heel) langzaam vooruit gaan in het leesproces geeft meer zelfvertrouwen, minder frustratie en vergroot de motivatie om door te zetten. Wij als ouders, leerkrachten en begeleiders kunnen het verschil maken als het gaat om (langzaam) leren lezen of niet leren lezen.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief