Hoe ontstaan leerproblemen als gevolg van beelddenken.

Hoe ontstaan leerproblemen als gevolg van beelddenken?

Beelddenken is een manier van informatieverwerking. Het wordt ook wel omschreven als conceptueel, non-verbaal, holistisch of visueel-ruimtelijk denken. Naast het beelddenken is er het woorddenken. Ook wel als lijn-, verbaal, analytisch of auditief-sequentieel denken aangeduid.

Ieder mens wordt geboren als beelddenker

Ieder mens wordt geboren als beelddenker. Tussen het vierde en zesde jaar ontwikkelt zich meestal ook het woorddenken. Ieder mens gebruikt in het beide manieren van denken. Maar zoals je een voorkeur voor links of rechts schrijven hebt, hebben de meeste mensen ook een voorkeur voor beelddenken of woorddenken. Niemand is dus 100% woorddenker of 100% beelddenker.

Informatieverwerking

Hoe is de informatieverwerking van een beelddenker. Aan de hand van een  concreet voorbeeld zal ik het uitleggen.
Wanneer geïnteresseerden de praktijk bezoeken voor informatie over beelddenken starten we meestal met de volgende opdrachten.
Persoon 1, krijgt 26 letters met het verzoek het Nederlandse alfabet neer te leggen.

Persoon 2,  krijgt 26 onderdelen bouwmateriaal met het verzoek er een klein dorpje van te bouwen.

 

Als het alfabet en de het dorpje op tafel staan vergelijken we de opdrachten met elkaar.
Meest opvallende is dat persoon 1 maar één mogelijkheid heeft om de opdracht juist uit te voeren.
Persoon 2 heeft met evenveel stukjes informatie honderden en misschien wel meer mogelijkheden om de opdracht juist uit te voeren.
Het maken van het alfabet staat voor het woorddenken en het maken van het dorpje voor het beelddenken.

Kunt u het zich nog voorstellen?

Persoon 1, heeft meestal geen moeite met ons leersysteem. Ons leersysteem vraagt namelijk dat we de opdrachten in dezelfde volgorde uitvoeren als ze werden aangeboden. De volgorde is essentieel bij de uitvoering van de opdracht. Woorddenkers slaan informatie bij voorkeur auditief op. Dat is ook in een vaste volgorde. Dus dat gaat goed samen met het aangeboden leersysteem.
Persoon 2, staat voor de beelddenker en heeft vaker moeite met leren, concentreren of communiceren.
Dit omdat de beelddenker informatie verwerkt alsof hij een dorpje bouwt. Met als gevolg vele mogelijkheden, waarvan er maar één, bij geluk twee, goed gerekend wordt. Tja en dan ontstaan er leer- concentratie- en/of communicatieproblemen als je niet weet dat je een beelddenker bent.

De brug van  beelddenken naar woorddenken.

Ron Davis, zelf een dyslectische beelddenker ontwikkelde een methode, De Davis®- methode. In deze methode leert hij beelddenkers lezen, schrijven, rekenen, plannen, concentreren en communiceren vanuit de eigen manier van informatieverwerking, waardoor de beelddenker zich ook in de wereld van de woorddenker staande kan houden.

Wil je weten of jij, je kind of je partner een voorkeur voor beelddenken heeft, kijk dan eens op https://www.devuurtoorn.nl/beelddenken/kenmerken/ of bezoek een informatiebijeenkomst in 2018

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief