Dyslexie

Begeleiding voor kinderen met dyslexie bij de Vuurtoorn is er vooral op gericht om je kind controle te geven over zijn of haar dyslexie, door het te leren lezen en spellen met behulp van zijn/haar talent, het beelddenken.
Hierdoor krijg je kind controle over zijn/haar ontwikkelingsproces waardoor leren, maar ook concentreren en communiceren verbeteren. Als vanzelf krijgt het dan meer zelfvertrouwen en dat heeft je kind nodig om zijn of haar grenzen ook in de talige wereld te kunnen verleggen.

Dyslexie in een ander licht

De Amerikaan Ron Davis was tot zijn 38ste dyslectisch. Op die leeftijd ontdekte hij  zelf hoe hij toch kon leren lezen en spellen met behulp van zijn manier van denken, het beelddenken.  Dat maakte hem zo gelukkig, dat hij besloot om zijn kennis met de wereld te delen. In meer dan 44 landen over de hele wereld en door meer dan 400 counselors wordt de Davis methode nu gebruikt.

Helpen met lezen en spellen

Een stukje vergelijkbaar met het bovenstaande las ik,  in 2001 toen ik voor één van mijn eigen kinderen op zoek was naar “iets” om te kunnen helpen met lezen en spellen.  Waarom heb ik daar nog nooit van gehoord, vroeg ik me af.

Davis Counselor

Ik ben de opleiding tot Davis counselor gaan doen.  Tijdens de opleiding werd me al duidelijk, dit klopt, dit moeten meer mensen weten.  Niet alleen voor mijn eigen kind en mezelf. Wat zou het mooi zijn als alle dyslectische beelddenkers van nu,  al vanaf jonge leeftijd zouden mogen leren lezen en spellen op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Net als een linksbenige voetballer, die ook mag voetballen met links.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Om blokkades in de sociaal emotionele ontwikkeling te beperken of te voorkomen is het van essentieel belang om aan te sluiten bij mogelijkheden van je kind.  Het is belangrijk dat je jouw in beelden denkende kind zo vroeg mogelijk ondersteunt, waardoor het zich bewust wordt van zijn/haar manier van informatieverwerking. Het beelddenken. Wanneer je dyslectische beelddenker met zijn/haar talent, de beelden, leert leren, geeft dat zelfvertrouwen en worden lezen en spellen ook mogelijk. Dat kan al vanaf  groep twee.

Begeleiding van de Vuurtoorn

Begeleiding die De Vuurtoorn aan kinderen met Dyslexie biedt is:

  • Signaleringsonderzoek beelddenken van Ojemann. Dit is een pedagogisch didactisch onderzoek, waarbij de manier van informatieverwerking van jouw kind centraal staat. Beelddenker of woorddenker.
  • De Davis methode voor jonge kinderen. Leren lezen op een manier die aansluit bij de beelddenker. Deze begeleiding is voor kinderen vanaf groep drie.
  • Davis®counseling voor kinderen vanaf eind groep 5. In een traject van 30 uur leert je kind hoe het zijn/haar dyslexie kan controleren en hoe het op een andere manier kan leren, leren als beelddenker.  De counseling  is van invloed op alles wat je kind in de toekomst kan en wil leren.  Taal is ons communicatiemiddel en daar wordt ook jouw dyslectische kind dagelijks mee geconfronteerd. Hoe eerder je kind het daar invloed op heeft, hoe gemakkelijker het zich zal kunnen ontwikkelen.
  • Bijles voor spelling, werkwoordspelling, grammatica en begrijpend lezen, zonder dat er een counseling is gevolgd. Verschil is, dat door de kennis over beelddenken bij de Vuurtoorn de leerstof op een andere manier kan worden aangeboden. Dit kan er voor zorgen dat ook een kind dat niet dyslectisch of een beelddenker een bepaald onderdeel van de leerstof wel gaat begrijpen. Je kind krijgt echter geen controle over zijn of haar eigen dyslexie of leer-, en spellingsprobleem.

Wilt u meer informatie over de begeleiding klik dan hier.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief