Gecounselde student universiteit Leiden, 24 jaar.

Beelddenkers helpen vanuit hun eigen wereld van beelden.

De Davis counseling bij de Vuurtoorn is voor mensen die een voorkeur hebben voor het denken in beelden. Ook wel beelddenkers genoemd. In dit betoog zal ik aantonen dat de Davis counseling bij de Vuurtoorn een goede beeldende manier is om mensen, met een voorkeur voor het denken in beelden, zich in de samenleving te laten redden en om hun potentieel te laten bereiken.

Bij de Davis methode worden alle problemen waar beelddenkers tegen aanlopen omgezet in beelden door middel van klei. Vanwege de voorkeur voor beelden is het uitbeelden van deze problemen duidelijker dan mogelijk zou zijn met het alleen over het probleem praten.
Door met het beeld van het probleem te gaan ‘spelen’ kan worden doorgedrongen tot de oorzaak van het probleem. Binnen de Davis methode trigger genoemd. Nu kan de trigger van het probleem worden opgelost en de daardoor veroorzaakte desoriëntatie.
Dit maakt het mogelijk om beter om te gaan met de voor de beelddenker moeilijke situaties.

In conclusie: de Davis methode is een manier om mensen met een voorkeur voor het denken in beelden te helpen. Dit vanuit hun eigen wereld; de wereld van beelden. Dit zorgt ervoor dat beter kan worden doorgedrongen tot de oorzaak van desoriëntatie. En door te leren daarmee om te gaan of om deze desoriëntatie weg te nemen kan de beelddenker beter omgaan met voor hem moeilijke situaties en zorgt dit ervoor dat hij zijn potentieel kan bereiken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief