Volwassenen met dyslexie

Symptomen van Dyslexie

Volwassenen met dyslexie hebben vaak  moeite met:

–          Het schrijven van een briefje.
–          Een stuk lezen voor een vergadering.
–          Het opruimen van de werkplek.

Volwassenen met dyslexie:
–     Voelen zich vaak onbegrepen.
–     Kennen heel veel trucjes om hun moeite met lezen en schrijven te verbergen.
–     Zijn vaak onzeker en daardoor opvallend perfectionistisch of juist nonchalant.
–     Stellen papierwerk graag uit.
–     Twijfelen over hun eigen aangetoonde kwaliteiten.

Al ben je niet meer piepjong en heb je dyslexie het is nog heel goed mogelijk om bovenstaande problemen te overwinnen. Wil jij met je problemen aan de slag dan kan dat bij De Vuurtoorn.

Begeleiding volwassenen

De Vuurtoorn richt de dyslexiebegeleiding voor volwassenen op
–          Begrijpen van het probleem dyslexie.
–          Het inzetten van beelddenken, tijdens leren, communiceren (mondeling en schriftelijk) en concentreren.
–          Het aanleren van een door de dyslect gewenste vaardigheid. Bijvoorbeeld:
o     Een verslag schrijven.
o     Een presentatie geven.
o     Lezen van bijvoorbeeld een gebruiksaanwijzing.
o     Concentreren.
o     Onthouden van opdrachten.
o     Een mindmap maken

Ontstaan van problemen

Het is belangrijk dat de volwassene met dyslexie weet dat dyslexie niets met intelligentie te maken heeft, maar ontstaat doordat de dyslect anders met informatie omgaat. Wanneer jij als volwassene met dyslexie begrijpt waardoor jou problemen ontstaan en dat accepteert ontstaat er ruimte om anders te leren. Je leert tijdens een begeleiding jouw manier van informatieverwerking in te zetten in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld in een gesprek, bij het maken van een verslag, het lezen van informatie of bijvoorbeeld het onthouden van opdrachten.

Informatieverwerking

De informatieverwerking van volwassenen met dyslexie is vaak anders. De kans is heel groot dat jij als volwassene met dyslexie een voorkeur hebt voor beelddenken.
Klik hier voor meer informatie over beelddenken.

Alle mensen gebruiken twee manieren om informatie te verwerken. Ze doen dit in woorden en/of in beelden. Heb je een voorkeur voor beelden, dan zeggen we wel, dat je een beelddenker bent.

Op het moment dat je als dyslectische beelddenker geen beeld hebt bij informatie die je ontvangt, zal er onbewust verwarring ontstaan. Bijvoorbeeld bij woorden als:  de, het en een. Onbewust wil je dit met behulp van beelddenken oplossen, maar… dat lukt niet. Wanneer er veel momenten van verwarring zijn geweest, loop je als beelddenker vast. Wat we dan zien, zijn de kenmerken van dyslexie/beelddenken.  Klik hier voor de kenmerken van beelddenken.

Het is daarom belangrijk dat je als dyslectisch beelddenker weet dat je informatie liever met beelden dan met woorden verwerkt. Maar ook hoe je gemakkelijker leert door gebruik te maken van beelddenken.  Het talent van bijna alle dyslecten. En het is belangrijk, dat je weet hoe je bij beeldloze informatie een beeld creeërt. Een beeld is meer dan een plaatje. Een beeld voor de beelddenker is een ervaring waarbij zoveel mogelijk de zintuigen worden gebruikt. Heb je beeldloze informatie van een beeld voorzien, dan is de kans op verwarring blijvend kleiner. Vol zelfvertrouwen kun je dan een verslag schrijven, een presentatie geven, een boek lezen of bijvoorbeeld een gesprek met je leidinggevende voeren.

De Davis®methode

Wanneer je als volwassenen met dyslexie weet:
– dat onbewuste verwarring de oorzaak is van leerproblemen, communicatieproblemen en
concentratieproblemen
– dat verwarring vaak ontstaat als gevolg van het ontbreken van een beeld/voorstelling
– dat je verwarring heel eenvoudig zelf kunt stoppen
– hoe je beeldloze informatie van beelden kunt voorzien, dan……….
heb je controle over dat wat je wilt, leren en communiceren en over je concentratie!

De Davis®methode geeft de dyslect de handvatten om leren, schriftelijke en mondelinge communicatie en concentratie te verbeteren. Dit met behulp van een aantal technieken en het inzetten van het beelddenken tijdens leren, communiceren en concentreren. Dit voor iedereen tussen de 6 en 99 jaar. De dyslect krijgt grip op/begrijpt zijn dyslexie. Hierdoor ontstaat zelfvertrouwen en komt er een blijvende verandering op gang. De beelddenker met dyslexie heeft de gereedschappen om een brug te slaan tussen het beelddenken en het woorddenken. En kan blijvend gebruik maken van zijn eigen voorkeur voor beelddenken om creatieve, technisch, organisatorisch problemen op te lossen. Net zoals de dyslecten Einstein, Churchill, Walt Disney,  en nog veel anderen met dyslexie dat deden.