Davis®-methode

afbeelding-hersenen-bdRon Davis

De Davis®-methode is ontwikkeld  door de technische en dyslectische  Amerikaan Ron Davis.  Hij vroeg zich af  waarom zijn dyslexie de ene dag bijna niet aanwezig was en de andere dag juist heel erg. Dus zat er volgens hem die ene dag iets in de weg. Zoiets als een verstopping in de afvoerbuis. Ron Davis ging op zoek. Hij ontdekte dat desoriëntatie de oorzaak was van zijn probleem. Desoriëntatie lijkt op het gevoel dat je hebt als je net uit de achtbaan komt. Je hebt nog het gevoel van de achtbaan, terwijl je toch echt weer met je beide benen op de grond staat. Het is een andere waarneming van de werkelijkheid. Desoriëntatie hielp Ron Davis bij het oplossen van technische problemen. Hij kon/kan daardoor problemen vanuit een ander perspectief bekijken. Maar het is niet handig als je dat ook doet of blijft doen tijdens leren, concentreren en communiceren

Informatieverwerking

Ron Davis zocht en vond een manier om zijn desoriëntatie te stoppen. Waardoor lezen en schrijven ineens verbeterde. Met deze wetenschap richtte hij een research centrum op. Met zichzelf als proefpersoon werd toen de Davis®-methode ontwikkeld. Tijdens de ontwikkeling van de Davis®-methode werd ontdekt dat dyslecten, maar ook mensen met dyscalculie, adhd, add en aan autisme verwante stoornissen een voorkeur hebben voor het verwerken van informatie in beelden.
Mensen verwerken informatie op twee manieren in woorden en in beelden. Wanneer iemand informatie bij voorkeur met beelden verwerkt, zeggen we ook wel dat iemand een beelddenker is.
Informatie het liefst met beelden verwerken,  sluit niet bij onze samenleving en onderwijs aan. In de sameleving en in het onderwijs is woorddenken de norm. De beelddenker heeft hierdoor vaak meer problemen met leren, concentreren en communiceren.

Voordelen van de Davis®-methode

Bij het ontwikkelen van de Davis®-methode  is beelddenken als manier om informatie te verwerken, het uitgangspunt. De methode sluit bij de voorkeur van de beelddenker aan. Net zoals je een linkshandige links leert schrijven, leer je de beelddenker leren met behulp van beelden.
Maar ook de niet-beelddenker maakt gebruik van beelden, dus beelddenker of niet de Davis®-methode is ondersteunend in ieder leerproces.
Ander voordeel van de Davis®-methode is de controle die je krijgt over je waarneming. Desoriëntatie, ontstaat meestal totaal onbewust tijdens leren en leven. En zorgt daardoor voor onbegrijpelijke fouten of problemen. Frustratie en faalangst liggen op de loer.  Op het moment, dat we ons bewust worden van desoriëntatie en daar iets aan kunnen doen, ontstaat er controle over leren, concentreren en communiceren. Hierdoor ontstaat het zelfvertrouwen, dat de beelddenker zo nodig heeft om zich staande te houden in een wereld die talig ingesteld.

Counseling

Tijdens een individuele begeleiding bij de Vuurtoorn, wordt er in een counseling gewerkt aan een vooraf bepaald doel. Bijvoorbeeld beter leren, leren, lezen, schrijven, rekenen, concentreren, verslagen maken, ordenen van je bureau of kamer, plannen.  Na de counseling heb je de gereedschappen in handen om je met je eigen manier van denken staande te houden in onze talig geordende wereld.
De Davis®-methode is voor iedereen van 6 tot 99 jaar.
Op dit moment werken 400 counselors in 44 verschillende landen over de hele wereld met de Davis®-methode.

Bent u geïnteresseerd naar ervaringen, klik dan hier. Wilt u meer informatie over de Davis®-methode kom dan eens naar één van de informatieavonden.  Aanmelding voor een intake? Neem gerust contact op.