Intake 5-14 jaar

De belangrijkste vragen tijdens de intake zijn:

“Op welke manier verwerkt uw kind informatie en op welke gebieden tijdens het leerproces en de ontwikkeling ondervindt het daardoor problemen”.

Om op deze vragen antwoord te krijgen, wordt gebruik gemaakt van het pedagogisch didactisch onderzoek van Ojemann.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel duurt tweeënhalf uur. Het tweede deel vindt veertien dagen later plaats en duurt 15 tot 30 minuten. Van het onderzoek wordt een verslag met een advies gemaakt. Daarna volgt er een eindgesprek met ouders/verzorgers. Het onderzoek (de intake) staat op zichzelf. U beslist na het onderzoek of u een begeleiding wenst.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op of bezoek een presentatie.