Kinderen met dyslexie

 leerproblemen

Dyslexie wordt wel beschreven als een leesprobleem, dat kan leiden tot leerproblemen. Dyslexie is echter meer, dan een leesprobleem en spellingprobleem. Kinderen met dyslexie hebben vaak ook:
–          woordvindingsproblemen,
–          problemen met het onthouden van een opdracht
–          moeite met het begrijpen/verstaan van anderen
–          last van vermoeidheid of zijn juist hyperactief
–          een laag zelfbeeld als het gaat om leren en school
–         faalangst.
Dit komt omdat kinderen met dyslexie, informatie anders verwerken en daardoor anders reageren en leren. Dat geeft niet als je weet op welke  hoe het bij jou werkt. Scholen zijn helaas minder of niet bekend met deze andere manier van leren.
Om je later als dyslect vol zelfvertrouwen staande te houden in onze talige wereld is het volgende belangrijk. Leer naast cognitieve vaardigheden(lezen, schrijven en spellen) ook begrijpen wat dyslexie is en wat de oorzaak is van dyslexie is. Daarnaast hoe jij jouw andere manier van informatieverwerking juist kunt inzetten bij het oplossen van creatieve, technische, sociale of organisatorische problemen. Dit om te voorkomen dat je later sociaal en/of emotioneel vastloopt.  Dyslectische mensen hebben bijna altijd een voorkeur voor beelddenken. Klik hier voor meer infomatie over beelddenken.

Dyslexiebegeleiding kinderen

De Vuurtoorn richt de dyslexiebegeleiding daarom op
–          Begrijpen van het probleem dyslexie.
–          Het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden als lezen, schrijven en spellen.
–          Het inzetten van beelddenken tijdens leren, communiceren en concentreren.

Dyslexie begrijpen

Om te voorkomen dat deze kwetsbare groep  kinderen met dyslexie op (latere leeftijd) emotionele problemen, gedragsproblemen of angstgevoelens ontwikkelen is het belangrijk om deze kinderen extra te ondersteunen bij het leren lezen, spellen en schrijven. Maar zeker net zo belangrijk ook te ondersteunen bij de persoonlijkheidsontwikkeling.

Het is belangrijk dat een dyslectisch kind en zijn omgeving leren begrijpen dat dyslexie niets met intelligentie te maken heeft. Dyslexie ontstaat doordat een kind met dyslexie anders met informatie omgaat. Wanneer de omgeving en het dyslectische kind dat begrijpen en accepteren, ontstaat er ruimte om te leren langs een andere weg.

Een andere weg

De weg, die het dyslectische kind bewandelt, is anders. Een dyslect heeft bijna altijd een voorkeur voor beelddenken. Dit is een andere manier om met informatie om te gaan. Vergelijk het met links en rechts schrijven. Je hebt nu eenmaal een voorkeur voor of links of rechts schrijven. Zo heb je ook een voorkeur voor het denken in woorden of in beelden. Alle mensen denken op beide manieren maar hebben wel een voorkeur voor of het woorddenken of het beelddenken.

Op het moment dat je als dyslectische beelddenker geen beeld hebt bij wat je leest of hoort, zal er verwarring ontstaan. Bijvoorbeeld bij woorden als:  de, het en een. Onbewust probeert de beelddenker dit op te lossen. Dat lukt niet. Wat we dan zien, zijn de kenmerken van dyslexie/beelddenken.  Klik hier voor de kenmerken van beelddenken.

Voor je dyslectische kind is het daarom van belang om te weten dat het anders informatie verwerkt. Maar ook hoe het juist gemakkelijker kan leren met behulp van beelddenken. Het talent van bijna alle dyslectische beelddenkers. Dit kan al  als voorbereiding op het leerproces in groep twee. Of zodra er problemen in het leerproces ontstaan. Een beeld is meer dan een plaatje. Een beeld voor de beelddenker is een ervaring waarbij zoveel mogelijk de zintuigen worden gebruikt. Heeft de beelddenker eenmaal een beeld, bij een beeldloos woord, dan zal dit woord geen verwarring meer geven. Waardoor de kans op leesproblemen steeds kleiner wordt. Door beeldloze woorden, spellingsregels of begrippen van een beeld te voorzien worden leesproblemen, spellingproblemen en leerproblemen voorkomen, beperkt of opgeheven.

Dyslexie en de Davis®methode

Wanneer de dyslect weet:
– dat verwarring tot leerproblemen leidt
– dat verwarring vaak ontstaat als gevolg van het ontbreken van een beeld/voorstelling
– dat je verwarring heel eenvoudig zelf kunt stoppen
– hoe je beeldloze informatie van beelden kunt voorzien, dan……….
heeft de dyslectische beelddenker controle over zijn eigen leerproces!

De Davis®methode geeft de dyslect de handvatten om te lezen, spellen en schrijven te verbeteren. Dit met behulp van een aantal technieken en het inzetten van het beelddenken tijdens het leerproces. Dit is voor iedereen tussen de 6 en 99 jaar. De dyslect krijgt grip op/begrijpt zijn dyslexie. Hierdoor ontstaat zelfvertrouwen en kan er een positief zelfbeeld ontwikkelen. De beelddenker met dyslexie heeft de gereedschappen om een brug te slaan tussen het beelddenken en het woorddenken. Maar kan blijven gebruik maken van zijn eigen voorkeur voor beelddenken om creatieve, technisch, organisatorisch problemen op te lossen. Net zoals de dyslecten Einstein, Churchill, Walt Disney,  en nog veel anderen met dyslexie dat deden.

Leer anders leren.

Ook wanneer je als kind met dyslexie
–           begrijpt wat dyslexie is,
–           weet hoe het beeldloze informatie kan omzetten in beeldende informatie
–           en misschien het vergoede traject van de zorgverzekering hebt gevolgd
kunnen lezen en schrijven zich nog steeds verbeteren. Ook al heb je dyslexie, verbeteren van lezen, spelling en schrijven blijft mogelijk.  Het stopt niet ook al is de ideale leeftijd om te leren lezen en schrijven al voorbij. Het is daarom belangrijk om naast of na het vergoede traject de cognitieve vaardigheden te blijven ontwikkelen. Dit in plaats van te denken “Tja dyslectisch, dus niets aan te doen.”  Als de dyslect zich wil inzetten is er namelijk nog heel veel mogelijk. Bij De Vuurtoorn kan dit tijdens de bijlessen.