Kinderen met dyslexie

Dyslexie wordt wel beschreven als een leesprobleem. Een probleem dat kan leiden tot leerproblemen. Dyslexie is echter meer, dan een leesprobleem en spellingprobleem. Kinderen met dyslexie :

 • hebben vaak woordvindingsproblemen,
 • moeite met automatiseren van bijvoorbeeld de dagen van de week, de tafels of klokkijken,
 • begrijpen of verstaan dingen anders dan we verwachten,
 • last van vermoeidheid of zijn juist hyperactief,
 • een laag zelfbeeld als het gaat om leren en school en
 • last van (faal)angst.

Om je later, met je dyslexie, vol zelfvertrouwen staande te houden in onze talige wereld is best moeilijk. Je wordt immer dagelijks geconfronteerd met taal. Mamma en pappa begrijpen je wel ook al zeg je niet veel of als je in een verhaal van de hak op de tak springt. Maar zodra je in aanraking komt met andere kinderen of mensen is dat niet meer zo vanzelfsprekend.
Het aanleggen van een goede basis voor een prettige communicatie is dan ook minder vanzelfsprekend als je dyslectisch bent.

(Faal)angst voorkomen.

Omdat je als kind met dyslexie bijna continu geconfronteerd wordt met je minder sterke kant, ontstaat er al snel onzekerheid. Zelfs als de buitenwereld vindt, dat je het prima zegt, blijven kinderen met dyslexie, door eerdere ervaringen vaak (onbewust) twijfelen aan zichzelf. Als het dan op school niet lukt, ontstaat er eenvoudig angst. Faalangst of bijvoorbeeld sociale angst. Kinderen met dyslexie lossen dat op of verbergen het op hun eigen manier. Maar  veel gedrag ontwikkelt zich vanuit deze onbewuste onzekerheid of angst.
Het is daarom belangrijk om naast het oefenen van de cognitieve vaardigheden(lezen, schrijven, spellen, rekenen) kinderen met dyslexie  bewust te maken,  van hun eigen manier van denken. Ze kunnen zich dan gaan ontwikkelen met behulp van hun talent. Want hoe meer kennis je over jezelf hebt, hoe gemakkelijker jij kunt en durft te staan voor wie je bent. Dat is belangrijk om je te kunnen ontwikkelen als mens en om onzekerheid en (faal)angst te voorkomen.

Dyslexiebegeleiding kinderen

De Vuurtoorn richt de dyslexiebegeleiding daarom op:

 • Begrijpen van dyslexie. Hoe werkt het in hersenen van iemand met dyslexie.
 • Het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden als lezen, schrijven en spellen.
 • Het aanreiken en aanleren van technieken, die aansluiten bij de denkwijze van iemand met dyslexie. Mensen met dyslexie     hebben bijna altijd een voorkeur voor beelddenken.
 • Het oefenen in het toepassen van de aangeleerde technieken.

Een andere weg

De weg, die het dyslectische kind bewandelt, is anders. Een dyslect heeft bijna altijd een voorkeur voor beelddenken. Dit is een andere manier om met informatie om te gaan. Vergelijk het met links en rechts schrijven. Je hebt nu eenmaal een voorkeur voor of links of rechts schrijven. Zo heb je ook een voorkeur voor het denken in woorden of in beelden. Alle mensen denken op beide manieren maar hebben wel een voorkeur voor of het woorddenken of het beelddenken.

Op het moment dat je als dyslectische beelddenker geen beeld hebt bij wat je leest of hoort, ontstaat er verwarring. Bijvoorbeeld bij woorden als:  de, het of een. Onbewust probeert de beelddenker dit op te lossen. Dat lukt niet. Wat we dan zien, zijn de kenmerken van dyslexie/beelddenken.  Klik hier voor  kenmerken van beelddenken.
Een beeld is meer dan een plaatje. Een beeld voor de beelddenker is een ervaring waarbij zoveel mogelijk de zintuigen worden gebruikt. Heeft de beelddenker eenmaal een beeld, bij een beeldloos woord, dan zal dit woord geen verwarring meer geven. Waardoor de kans op leesproblemen steeds kleiner wordt. Door beeldloze woorden, spellingsregels of begrippen van een beeld te voorzien worden leesproblemen, spellingproblemen en leerproblemen voorkomen, beperkt of opgeheven.

Voor je dyslectische kind is het daarom van belang om te weten dat het door het beelddenken anders leert. Maar ook hoe het juist gemakkelijker kan leren met behulp van beelddenken. Het talent van alle dyslectische beelddenkers. Dit kan al  als voorbereiding op het leerproces vanaf groep twee. Of zodra er problemen in het leerproces ontstaan.

Dyslexie en de Davis®methode

De Davis®methode geeft iemand met dyslexie de handvatten om lezen, spellen en schrijven te verbeteren. Dit met behulp van een aantal technieken en het inzetten van het beelddenken tijdens het leerproces. Dit is voor iedereen tussen de 6 en 99 jaar. De beelddenker met dyslexie krijgt grip op/begrijpt zijn dyslexie. Hierdoor ontstaat zelfvertrouwen en kan er een positief zelfbeeld worden ontwikkelt. De dyslectisch beelddenker heeft de gereedschappen om een brug te slaan tussen beelddenken en  woorddenken. Maar kan ook gebruik blijven maken van zijn eigen voorkeur voor beelddenken om creatieve, technisch, organisatorisch problemen op te lossen. Net zoals de dyslecten Einstein, Churchill, Walt Disney,  en nog veel anderen met dyslexie dat deden.

Lezen en schrijven blijven verbeteren.

Ook wanneer je als kind met dyslexie

 • begrijpt wat dyslexie is,
 • weet hoe het beeldloze informatie kan omzetten in beeldende informatie
 • en misschien het vergoede traject van de zorgverzekering hebt gevolgd

kunnen lezen en schrijven zich nog steeds verbeteren. Ook al heb je dyslexie, verbeteren van lezen, spelling en schrijven blijft mogelijk.  Het stopt niet, ook is de ideale leeftijd om te leren lezen en schrijven al voorbij. Het is daarom belangrijk om naast of na het vergoede traject de cognitieve vaardigheden te blijven ontwikkelen. Dit in plaats van te denken “Tja dyslectisch, dus niets aan te doen.”  Wanneer iemand met dyslexie zich wil inzetten is er namelijk nog heel veel mogelijk. Bij de Vuurtoorn ondersteunen we je daar graag bij!