Problemen met leren, concentreren en communiceren.

Problemen met leren, concentreren en communiceren kunnen ontstaan doordat we informatie  op verschillende manieren verwerken. Beelddenken is een visueel, ruimtelijke manier van informatieverwerking. Ben je een beelddenker en wordt dit niet herkend, dan kunnen er problemen ontstaan tijdens leren, concentreren en communiceren. Bij mensen met een voorkeur voor beelddenken zien we vaak labeltjes als dyslexie, dyscalculie, ad(h)d, (hoog)sensitief of aan autisme verwante stoornissen.

Beelddenken 

Een beelddenker hoeft in het dagelijks leven geen problemen te ondervinden. Maar, beelddenken in combinatie met prikkelgevoeligheid (sensitiviteit) leidt vaker tot leerproblemen, concentratieproblemen en/of communicatieproblemen.
Alles kan een prikkel zijn. Denk aan harde geluiden: fel licht, geuren, veel mensen, onrustige omgeving, te kleine letters, tijdsdruk, veranderingen, etc.
Iedereen kan last hebben van dit soort prikkels. Echter beelddenken gecombineerd met prikkelgevoeligheid kan grote gevolgen hebben voor de persoonlijke ontwikkeling.

Kwaliteiten van de beelddenker

Beelddenkers denken in beelden, ervaringen en gebeurtenissen.
Informatie is alles wat de beelddenker ziet, hoort, voelt, leest, proeft, meemaakt. Deze informatie verwerkt de beelddenker tot een beeld. Vervolgens geeft de beelddenker dit beeld weer in:
woorden, gebaren, medeleven, kleuren, beweging, ontwerpen, muziek of sport. Daarin uiten zich de kwaliteiten van de beelddenker.

a6cnbjccuaevstdGeen beeld

Kan een beelddenker van bepaalde informatie geen herkenbaar beeld maken, dan raakt de beelddenker in de war. Zo kan de beelddenker moeite hebben met ÉÉN of MEERDERE systemen. Bijvoorbeeld met:
rekenen, lezen, schrijven, sociale omgangsvormen of met het interpreteren van non-verbale informatie. Hierdoor krijgen beelddenkers vaak labeltjes als dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD. Of zeggen we, dat ze leerproblemen, concentratieproblemen /of  communicatieproblemen hebben.

Volwassen beelddenker

Soms komt de beelddenker pas op latere leeftijd in de problemen. Tijdens de basisschoolperiode kan de beelddenker door zijn/haar intelligentie en met compenserende strategieën de leerproblemen verbergen. Maar in het voortgezet onderwijs of nog later, tijdens het arbeidsproces ontstaan problemen. Dit als ze bijvoorbeeld zelf al het (huis)werk moeten plannen of verslagen moeten maken. Ondanks de intelligentie lijkt het tempo te hoog. De beelddenker heeft tijd nodig om woorden te vertalen in beelden en beelden te vertalen in woorden. Dit kost tijd, vooral wanneer er bij moeilijke abstracte begrippen niet direct een beeld ontstaat of wanneer er in samenwerking opdrachten moeten worden uitgewerkt.

De omgeving

De informatieverwerking van de beelddenker wijkt af van wat de omgeving verwacht. Beelddenkers voelen zich daardoor vaak niet begrepen. Dit kan   leiden tot gedrag- en/of ontwikkelingsproblemen. Denk aan het ontbreken van zelfvertrouwen, faalangst, agressie, desinteresse en/of  een burn out.

Begeleiding

Tijdens een begeleiding bij De Vuurtoorn wordt de beelddenker inzicht in zijn/haar manier van denken. Verder krijgt de beelddenker handvatten om beelddenken in te zetten tijdens leren en leven. Na de begeleiding heeft de beelddenker invloed op leren, leven en concentreren. De leerproblemen en/of leefproblemen verminderen of verdwijnen. Het zelfvertrouwen  van de beelddenker groeit.

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op of bezoek één van de presentaties.