Beelddenken

Beelddenken

Beelddenken is een manier van informatieverwerking. Het wordt ook wel omschreven als non-verbaal, holistisch of visueel-ruimtelijk denken. Naast het beelddenken is er het woorddenken. Ook wel als verbaal, analytisch,  auditief-sequentieel of volgordelijk denken aangeduid.

Informatie

Informatie is alles wat de beelddenker ziet, hoort, voelt, leest, proeft, meemaakt. Deze informatie probeert de beelddenker (vaak onbewust) tot een geheel te maken en vervolgens weer te geven in  gebaren, kleuren, beweging, ontwerp, woorden, muziek of bijvoorbeeld in metaal of hout.Dit is afhankelijk van de voorkeur van de beelddenker.

Talent

Beelddenkers hebben vaak een talent of sterkere kant. Bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht, mensen aanvoelen, strategisch plannen, architectuur, uitvinden, technische vaardigheden, handvaardigheid, kunst, werktuigbouwkunde/mechanica, verhalen vertellen, dansen, rollenspel, ontwerpen, fotografie, atletiek, voertuigen besturen. Dit “out of de box” kunnen denken zet de beelddenker vaak ook in tijdens lezen, spellen, rekenen of bij het ordenen van zijn/haar omgeving. Maar dat heeft lang niet altijd het gewenste resultaat. Met, leer-, concentratie en communicatieproblemen tot gevolg.
Wil je weten of jij of je kind een beelddenker is? Klik dan hier.

Frustratie

Het duurt niet zo heel lang en frustratie en faalangst ontstaan. Ouders begrijpen het niet, de partner, de leerkracht niet of collega’s niet en de beelddenker zelf al helemaal niet.
Er ontstaan gedragsveranderingen. Uit puur overlevingsdrang verstopt de beelddenker, voor zover dat lukt zijn creativiteit. Dit, omdat hij moet functioneren in een volgordelijk systeem, dat niet aansluit bij zijn manier van denken.

Oplossen

Willen we dit oplossen, dan is het belangrijk om de beelddenker en het liefst zijn omgeving ook, inzicht te geven in zijn manier van denken. Daarnaast door de beelddenker te leren hoe hij zijn creativiteit kan inzetten om zich, op school, werk of in een relatie, staande te houden. De Vuurtoorn wil met haar begeleiding een brug slaan tussen het beelddenken en woorddenken, waardoor de beelddenker zijn eigen waardevolle manier van denken kan blijven gebruiken, maar ook kan functioneren in onze talige, volgordelijke wereld.

 

Meer informatie over beelddenken vindt u hier:

Wat is beelddenken?
Leer & concentratieproblemen: hoe om te gaan met beelddenken?
De kenmerken van een beelddenker